Thông báo danh sách thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

TUYỂN DỤNG TCHC | 08/09/2023 | Người đăng: phòng TCHC

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2

Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

 

      Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức hoặc xét thăng hạn;

     .........

(Xem chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm