Giới thiệu Khoa Cơ khí

Giới thiệu về nhân sự Khoa Cơ khí

Khoa cơ khí bao gồm: 05 giảng viên ngành Cắt gọt Kim loại. 03 giảng viên ngành Công nghệ Ô Tô