Thông báo Phòng đào tạo

Thông báo về việc thi tốt nghiệp lần 2 lớp T19KT5B, khối lớp C20, T20, CLT21 và các khóa trước.

Thông báo số 36/TB-CĐKTNTT về việc thi tốt nghiệp lần 2