Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đón Đoàn Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo nghề Cắt Gọt Kim Loại năm 2023

Tin Tức - Sự kiện của trường | 19/06/2023 | Người đăng: phòng Đào-Tạo

         Sáng ngày 19/06/2023, tại Hội trường C3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đã đón tiếp và làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài đến từ Công ty Cổ phần Kiểm định và tư vấn Giáo Dục Việt Nam để thực hiện khảo sát chính thức Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại năm 2023.

         Đợt khảo sát đánh giá Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại năm 2023 sẽ diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 19/06/2023 đến ngày 23/06/2023.

          Hình ảnh tại buổi đón tiếp:

Media/1_TH1070/FolderFunc/202306/Images/1-20230619095359-e.jpg
 
Media/1_TH1070/FolderFunc/202306/Images/2-20230619095358-e.jpg