Thông báo về việc nhận khen thưởng Năm học 2020-2021 (Đợt 1; 2) và Danh sách nhận học bổng NH 2020-2021 (Đợt 2)

Khen thưởng - Học bổng | 12/08/2022 | Người đăng: phòng Công-Tác-HSSV

Thông báo về việc nhận khen thưởng 

Media/1_TH1070/FolderFunc/202208/Images/tb-vv-nhan-khen-thuong-nh20-21-20220812032147-e.jpg
 

* Thông báo về việc nhận học bổng:

HSSV nhận học bổng liên hệ phòng Tài chính - Kế toán, vui lòng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân (photo) hoặc liên hệ số điện thoại 028. 39 105 745 để biết thêm chi tiết.

Tập tin đính kèm