Thông báo về việc nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 Và Ngày Quốc tế lao động 01/5 – năm 2023

Thông báo HSSV | 20/04/2023 | Người đăng: phòng Công-Tác-HSSV

Căn cứ Thông báo số 129/TB-CĐKTNTT ngày 17/4/2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 – năm 2023.

Tập tin đính kèm