Thông báo V/v làm thẻ học sinh-sinh viên các khối lớp Khóa 22

Thông báo HSSV | 28/10/2022 | Người đăng: phòng Công-Tác-HSSV

THÔNG BÁO

 

V/v làm thẻ học sinh-sinh viên các khối lớp Khóa 22

          Thực hiện chỉ đạo của BGH nhà trường, Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên thông báo:

          Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên tổ chức làm thẻ học sinh-sinh viên cho các khối lớp Cao đẳng, Trung cấp Khóa 22 tại trường cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm