Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3)

Thông báo P.TC-HC | 04/04/2022 | Người đăng: phòng TCHC

Căn cứ Thông báo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương treo cờ Tổ quốc ngày 10/4/2022 (mùng 10/3 Âm lịch).

Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động nội dung như sau:

(xem chi tiết file đính kèm)

Tập tin đính kèm