Tham quan - đi thực tế

Tin tức hoạt động | 03/01/2023 | Người đăng: khoa ĐL-ĐHKK

Thực hiện chủ trương nhà trường về việc gắn quá trình đào tạo lý thuyết, thực hành tại trường với quá trình học sinh-sinh viên đi tham quan thực tế tìm hiểu, học thực hành và thực tập tại doanh nghiệp. Ngày 29 tháng 12 năm 2022 khoa Điện-Lạnh ĐHKK lên kế hoạch, tổ chức cho HS-SV các lớp các lớp năm thứ nhất (C22ĐL1 và T22ĐL1) ngành Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK  đi tham quan thực tế công trình lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp tại Cơ sở giết mổ Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Đây là một buổi học ngoại khóa giúp cho HS-SV hiểu và có cái nhìn trực quan về ngành Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK; về quy trình lắp đặt hệ thống lạnh; giao lưu với các nhân viên kỹ thuật tại đây cũng là những HS-SV các khóa trước đã tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp. Cũng như nhu cầu và cơ hội việc làm hiện nay; các vị trí việc làm tại các công ty, doanh nghiệp,… sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

Media/1_TH1070/FolderFunc/202301/Images/ipiccy-image-20230106101906-e.jpg