Khen thưởng NH 2020-2021 và Học bổng HK2 NH 2020-2021

Khen thưởng - Học bổng | 08/04/2022 | Người đăng: phòng Công-Tác-HSSV

Học bổng HK2 NH 2020-2021 theo QĐ số 43 ngày 21/3/2022  (Quyết định và DS học bổng đính kèm)

Khen thưởng NH 2020-2021 theo QĐ số 44 ngày 21/3/2022 (Quyết định và DS Khen thưởng đính kèm)

* Các bạn khi nhận Khen thưởng, Học bổng vui lòng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân.

1. Người đến nhận HB, KT phải có CMND photo (ko cần công chứng) nộp lại.

2. Người nhận HB, KT ký và ghi rõ họ tên (không ký thay).

Để chứng từ đúng và chặt chẽ, tránh bị xuất toán khi quyết toán, kế toán chỉ đồng ý nhận và quyết toán cho HSSV có đầy đủ như liệt kê trên. 

Nhận khen thưởng tại Phòng Công tác HSSV. (Cô Thanh)

Nhận học bổng tại phòng Tài Chính Kế toán (Cô Dương)

Tập tin đính kèm