Hội nghị Viên chức Trường CĐKT Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Tin Tức - Sự kiện của trường | 14/09/2023 | Người đăng: admin

Sáng ngày 14/9/2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đã tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2023-2024. Hội nghị đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/hnvc2023-2-20230914014840-e.jpg
 
Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/hnvc2023-1-20230914014836-e.jpg
 
Các Thầy / Cô góp ý và thảo thuận tại Hội nghị:
 
Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/hnvc2023-3-20230914014839-e.jpg

 

Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/hnvc2023-4-20230914014838-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/hnvc2023-6-20230914014839-e.jpg

Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/hnvc2023-5-20230914014838-e.jpg

Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/hnvc2023-8-20230914043306-e.jpg

Báo cáo giữa nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân:

Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/hnvc2023-7-20230914014840-e.jpg