Học bổng Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 (Danh sách đính kèm)

Khen thưởng - Học bổng | 30/08/2022 | Người đăng: phòng Công-Tác-HSSV

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng học sinh, sinh viên

theo kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

          Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-LĐTBXH ngày 26-12-2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-LĐTBXH ngày 18-7-2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 31-12-2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

        Căn cứ Chương IV Mục 2“Quy chế hoạt động” Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ ban hành kèm theo quyết định số 116/QĐ-CĐKTNTT ngày 01-10-2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ;

          Xét thành tích học tập và rèn luyện của HS, SV Bậc CĐ (Khối C20, C21, CLT21) và Bậc TC (Khối T20,T21) HK1 năm học 2021- 2022;

        Xét đề nghị của Ông Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

(File đính kèm)

* Thông báo về việc nhận học bổng:

- HSSV nhận học bổng liên hệ phòng Tài chính - Kế toán, vui lòng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân (photo) hoặc liên hệ số điện thoại 028. 39 105 745 để biết thêm chi tiết.

- Thời hạn nhận học bổng: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày ........

Sau thời gian nêu trên, nếu Học sinh - SInh viên không đến nhận thì mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Tập tin đính kèm