Hành trình "theo bước chân người anh hùng" và Hội nghị tập huấn Cán bộ Đoàn trường học năm học 2022-2023

Tin tức - sự kiện Đoàn TN | 20/04/2023 | Người đăng: Đoàn-Thanh-Niên

Ngày 15 tháng 4 năm 2023, tại Khu di tích Lịch sử Quốc Gia Rừng Sác Cần Giờ và Trung tâm Dã Ngoại Thanh thiếu niên Thanh Phố, Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tham gia Hành trình "theo bước chân người anh hùng" và Hội nghị tập huấn Cán bộ Đoàn trường học năm học 2022-2023.

Media/1_TH1070/FolderFunc/202304/Images/7e6afe1d56568908d047-20230420105304-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202304/Images/d4b589e918a2c7fc9eb3-20230420105209-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202304/Images/sh-chinh-tri-22-23-2-20230420105115-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202304/Images/sh-chinh-tri-22-23-20230420105115-e.jpg