Đoàn Trường hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Tin Tức - Sự kiện của trường | 27/05/2024 | Người đăng: Phòng Tuyển sinh - CTSV

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, được triển khai rộng khắp trên toàn quốc, ở tất cả các cấp Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nước nhằm thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đã treo bản đồ Việt Nam tại các phòng làm việc, phòng học,…  Thông qua việc treo bản đồ Việt Nam tại các không gian học tập và làm việc góp phần nâng cao ý thức chủ quyền, quốc gia, dân tộc trong mỗi Đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

Bản đồ Việt Nam là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc. Treo bản đồ Việt Nam trong không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đây là một biểu tượng của sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và có thể giúp củng cố tinh thần quốc gia, dân tộc.

Một số hình ảnh hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”:
 

Media/1_TH1070/FolderFunc/202405/Images/hoat-dong-doan-truong1-20240523110941-e.jpg

 

Media/1_TH1070/FolderFunc/202405/Images/hoat-dong-doan-truong-20240523110941-e.jpg