Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Tin Tức - Sự kiện của trường | 30/12/2022 | Người đăng: admin

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đã tổ chức diễn tập Phòng cháy chữa cháy cho tất cả cán bộ, viên chức trường.