Chương trình đào tạo

Đào tạo | 23/12/2021 | Người đăng: khoa ĐL-ĐHKK

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TAO KHOA ĐIỆN - LẠNH ĐHKK 

Stt

Ngành đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian ĐT

Chi tiết

1

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Cao đẳng

2 năm

CTĐT

2

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Cao đẳng

4 năm

 

3

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Cao đẳng liên thông

1 năm

4

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Trung cấp

2 năm

5

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Trung cấp

3 năm

 

6

Điện công nghiệp

Cao đẳng

2 năm

7

Điện công nghiệp

Cao đẳng

4 năm

 

8

Điện công nghiệp

Cao đẳng liên thông

1 năm

9

Điện công nghiệp

Trung cấp

2 năm

10

Điện công nghiệp

Trung cấp

3 năm

 

 

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP 

Stt

Bậc đào tạo

Thời gian ĐT

Điều kiện đầu vào (tốt nghiệp)

Bằng tốt nghiệp

Nghề

Văn hóa

1

Cao đẳng

2 năm

THPT

Kỹ sư thực hành

 

2

Cao đẳng liên thông

1 năm

Trung cấp + THPT

Kỹ sư thực hành

 

3

Cao đẳng

4 năm

THCS

Kỹ sư thực hành

THPT

4

Trung cấp

2 năm

THCS

Trung cấp

 

5

Trung cấp

3 năm

THCS

Trung cấp

THPT