Thông báo v/v tổ chức hoạt động chào mừng ngày "Nhà giáo Việt Nam 20-11-2022"

Thông báo ĐTN | 03/11/2022 | Người đăng: Đoàn-Thanh-Niên

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hoạt động chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam”

20-11-2022

          Thực hiện theo Kế hoạch số 32/KH-ĐTN, ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành  Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về tổ chức hoạt động chào mừng ngày "Nhà giáo Việt Nam 20-11” năm 2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. BCH Đoàn Trường thông báo đến  đoàn viên, thanh niên nội dung cụ thể như sau:

 

 

Tập tin đính kèm