Kế hoạch đào tạo toàn khóa tuyển sinh 2022

Kế hoạch đào tạo toàn khóa | 27/04/2023 | Người đăng: admin

STT

Khoa

Bậc đào tạo

Khóa Tuyển sinh

Xem chi tiết

01 Khoa Cơ khí Cao đẳng 2022
02 Khoa Cơ khí Cao đẳng liên thông 2022
03 Khoa Cơ khí Trung cấp 2022
04 Khoa CNTT- Tự động hóa Cao đẳng liên thông 2022
05 Khoa CNTT - Tự động hóa Trung cấp 2022
06 Khoa Điện lạnh -ĐHKK Cao đẳng 2022
07 Khoa Điện lạnh -ĐHKK Trung cấp 2022
08 Khoa Kinh tế Cao đẳng 2022
09 Khoa Kinh tế Trung cấp 2022