BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, tuyển truyền, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của trường định kỳ hàng năm;
- Tổ chức liên kết với các tổ chức, đơn vị khác về công tác tuyển sinh;
- Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm;
- Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.
- Trực tiếp thu nhận hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển, thi tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.
- Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của xã hội; Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp về cung ứng lao động từ nguồn HS, SV tốt nghiệp..
- Trực tiếp xây dựng chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho HS, SV của trường.
- Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm định kỳ hàng năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm tiếp theo.
- Thực hiện cập nhật thông tin tuyển sinh và giới thiệu việc làm trên website của trường.
- Thực hiện các nhiêm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Ban Lãnh đạo:

- Trưởng phòng: Lê Châu Lâm

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phú Hữu