BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

TS Online

Đăng nhập

3D

Misa

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 06 (từ ngày 16/9 đến 22/9/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 9 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 05 (từ ngày 09/9 đến 15/9/2019)
THÔNG BÁO Về việc Chào cờ vào sáng Thứ Hai

Hôm nay, ngày 17/12/2018 Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tổ chức họp công bố kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và 03 chương trình đào tạo năm 2018; thành phần tham dự gồm có thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng GDNN của trường, Trưởng và Phó trưởng các bộ phận, đại diện HS-SV và đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội Cựu chiến binh của trường.

Kết quả tự đánh giá: 

 

Kết quả tự đánh giá

năm 2018

Điểm chuẩnTự đánh giá chất lượng của cở sở GDNNXem chi tiết
  1. TĐG chất lượng GDNN
91/100

Đạt tiêu chuẩn

chất lượng

Tải file
  1. TĐG chất lượng 03 CTĐT:
   
-       Nghề Cắt gọt kim loại94/100

Đạt tiêu chuẩn

chất lượng

Tải file
-       Nghề Điện tử công nghiệp94/100

Đạt tiêu chuẩn

chất lượng

Tải file
-       Nghề Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK94/100

Đạt tiêu chuẩn

chất lượng

Tải file