TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

Đăng nhập

3D

Misa

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 18/10 đến 23/10/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 11/10 đến 16/10/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 04/10 đến 09/10/2021
LỊCH SINH HOẠT HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 ĐỢT 1- NGÀY 15-9-2021

TBSV- Căn cứ Công văn số 28221/SLĐTBXH-GDNN, ngày 22 tháng 8 năm 2021 về chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021-2022 của trường.

- Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo công tác tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 như sau: 

Intro YootNhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ cho việc phát triển nghề nghiệp sau khi học tập tại trường. Nhà trường phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo YOOT tổ chức sự kiện “Nghệ thuật chinh phục nhà tuyển dụng”.

Để sự kiện được diễn ra đạt hiệu quả tốt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo:

In tro tbCăn cứ công văn số 505/UBND-VX, ngày 14-02-2021 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.