TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 18/10 đến 23/10/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 11/10 đến 16/10/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 04/10 đến 09/10/2021
LỊCH SINH HOẠT HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 ĐỢT 1- NGÀY 15-9-2021
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.299.317
A. Giới thiệu nhân sự
STTHọ và tênChức vụ
1Ngô Văn ThêmTrưởng phòng
2Nguyễn Văn TháiPhó trưởng phòng
3Lê Thụy Ngọc PhươngNhân viên
4Trịnh Thị Mai TrinhNhân viên
B. Chức năng - Nhiệm vụ
- Quản lý con dấu của trường; tổ chức thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, đối ngoại, giao dịch và lễ tân;
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp tổ chức, quy hoạch bố trí cán bộ và có kế họach đào tạo nguồn nhân lực theo đúng chức danh, đúng yêu cầu đã đề ra; - Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với CB, VC; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng;
- Phối hợp với các đoàn thể và các bộ phận trong trường tổ chức các hoạt động về giáo dục chính trị, chuyên môn
- nghiệp vụ, văn thể mỹ cho CB, VC và HS - SV;
- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các loại thông báo về tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, cùng một số lĩnh vực hoạt động liên quan có tính chất đối nội khác của CB, VC và HS - SV nhà trường.
- Xử lý các văn bản có liên quan;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.