TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến 11/12/2021
Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Lịch thi tốt nghiệp C19, CLT20 và các khóa trước
Học bổng HK1 năm học 2020-2011
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39.104717
A. Giới thiệu nhân sự
STTHọ và tênChức vụ
1Lê Hải ToànPhó Trưởng phòng
2Dương Quốc HùngPhó Trưởng phòng
3Vũ Thị Thiên ThanhChuyên viên
4Lê Thị Mai ThiNhân viên
B. Chức năng - Nhiệm vụ

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý HS, SV;
- Theo dõi, giúp đỡ HS, SV tự học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học;
- Phối hợp và hỗ trợ Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm về công tác giới thiệu việc làm.

- Xây dựng kế hoạch hội nhập cho các tân HS, SV tạo điều kiện hội nhập tốt với trường lớp, thích nghi nhanh điều kiện, phương pháp học tập và sinh hoạt trong môi trường mới;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan và Đoàn thanh niên thường xuyên rà soát, kiểm tra, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các hành vi trong HS, SV ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn của Trường;

- Tham mưu công tác Giáo viên chủ nhiệm;

- Phối hợp các khoa trong công tác đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HS, SV;

- Quản lý Khu lưu trú HS, SV và phối hợp với bảo vệ của Trường trong việc thực hiện;
- Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ của nhà nước, của Trường về học bổng, học phí; về khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác có liên quan đến đời sống tinh thần và vật chất của HS, SV;

- Thường trực Hội đồng tư vấn có liên quan, như: Hội đồng Đánh giá kết quả rèn luyện...;
- Tham mưu Hiệu trưởng ký các loại văn bản liên quan nhiệm vụ:
+ Thông báo, báo cáo về công tác quản lý HS, SV trong phạm vi nhà trường;
+ Giấy giới thiệu HS, SV về học tập, rèn luyện;
+ Thư mời phụ huynh HS, SV để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc học tập và rèn luyện;

- Xử lý các văn bản có liên quan và lưu trữ hồ sơ công việc;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.