TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến 11/12/2021
Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Lịch thi tốt nghiệp C19, CLT20 và các khóa trước
Học bổng HK1 năm học 2020-2011
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39.105.744
Giới thiệu nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

  Phan Tấn Long

Phó trưởng khoa

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

  Sở Công Danh

Giảng viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

  Phạm Vân Khanh

Giảng viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

  Lê Trọng Chinh

Giảng viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

  Nguyễn Ngọc Phương

Giảng viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

  Nguyễn Trường An

Chuyên viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.