TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 18/10 đến 23/10/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 11/10 đến 16/10/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 04/10 đến 09/10/2021
LỊCH SINH HOẠT HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 ĐỢT 1- NGÀY 15-9-2021
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39.105.744
Giới thiệu nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

  Phan Tấn Long

Phó trưởng khoa

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

  Sở Công Danh

Giảng viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

  Phạm Vân Khanh

Giảng viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

  Lê Trọng Chinh

Giảng viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

  Nguyễn Ngọc Phương

Giảng viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

  Nguyễn Trường An

Chuyên viên

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.