Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Sở Công Thương TP.HCM về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2019. Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển ( có danh sách kèm theo).

          2. Hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển: Chi tiết xem văn bản đính kèm.