TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ 10/5 đến 15/5/2021
Thông báo về phòng chống dịch Covid-19 và triển khai các hoạt động dạy - học ..
Lịch công tác tuần từ ngày 04/5 đến 08/5/2021
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2021

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  NGUYỄN TRƯỜNG TỘ                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

                                                                                        

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH

 

Ngày 14/01/2020, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Hội đồng xét tuyển viên chức đã tổ chức kiểm tra sát hạch ứng viên theo kế hoạch.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo điểm kiểm tra sát hạch đến các ứng viên (theo bảng đính kèm).

Dự kiến từ ngày 20/02/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Trường sẽ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển (sau khi đã được Sở Công Thương phê duyệt). Người dự tuyển sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trường sẽ thẩm tra văn bằng và ký kết hợp đồng làm việc./.

                                                                            HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                              Nguyễn Lê Đình Hải

                                                                                                          (Đã ký)