Tập tin đính kèm:
Download this file (phieu dang ky du tuyen VC.docx)phieu dang ky du tuyen VC.docx18 kB

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 406  /TB-CĐKTNTTThành phố Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 11  năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2)

 

Căn cứ Công văn số 6765/SCT-TCCB, ngày 24/10/2019 của Sở Công Thương về chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 của Trường, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông  báo tuyển dụng viên chức, nội dung cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng đợt 2 năm 2019Tuyển dụng 08 vị trí, cụ thể như sau:

TTBộ phận            cần tuyển Vị tríChức danh nghề nghiệp tối thiểuSố lượngTrình độ, chuyên môn
1Khoa Điện-Lạnh Điều hòa không khíGiảng viên Lạnh- Điều hòa không khí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III02Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt; Nhiệt lạnh

2

Khoa Điện tử-Tự động hóa

Giảng viên Điện tử - Máy tínhGiảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III01Đại học trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật phần cứng máy tính, Kỹ thuật máy tính
Giảng viên Điện tử công nghiệpGiảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III02Đại học trở lên, chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Điều khiển - Tự động hoá; 
3

Khoa Cơ khí

Giảng viên Công nghệ ô tôGiảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III01Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực, kỹ thuật ô tô
4Khoa Kinh tếGiảng viên     Quản trị nhà hàngGiảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III02Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nhà hàng, Quản trị nhà hàng, khách sạn

2. Hình thức tuyển dụng:

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.   

b) Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

+ Đối với ngạch giảng viên: Thực hành bài giảng trên lớp 45 phút  

+ Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành

c) Xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 161/2018/NĐ-CP:  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định  cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Điều kiện dự tuyển

a) Điều kiện dự tuyển viên chức theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 và Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Tiêu chuẩn ngạch giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 2 hoặc tương đương; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hoặc trình độ A về tin học trở lên; sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành (powerpoint) để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy. Các tiêu chuẩn khác theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có).

c) Các trường hợp ưu tiên:

- Đối tượng và điểm ưu tiên: Áp dụng quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 10, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

- Có thời gian liên tục trên 36 tháng làm việc đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí cần tuyển; có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn phù hợp.

- Đối với ngạch Giảng viên: Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bậc thợ 5/7; ngoài ra có các kỹ năng cần thiết như:

Vị trí giảng viên Điện tử - Máy tính: Có kỹ năng sửa chữa các thiết bị máy tính.

d) Thực hiện thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

4. Hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

5. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, số 02 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1.

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Đến hết ngày 06/12/2019.

6. Tiến độ thực hiện (dự kiến)

- Thông báo tuyển dụng tại trụ sở làm việc của Trường, website, Báo Người Lao động hoặc Sài gòn giải phóng;

- Ngày 03/12/2019: Thành lập các bộ phận giúp việc (nếu có);

- Ngày 07/12/2019: Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở chính của Trường và trên website;

- Ngày 12/12/2019: Thông báo triệu tập người dự tuyển về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành;

- Từ ngày 26/12/2019 đến 30/12/2019: Tổ chức kiểm tra sát hạch;

- Ngày 03/01/2020: Hoàn tất tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả xét tuyển;

- Ngày 06/01/2020: Niêm yết kết quả tại Trường và trên website;

- Ngày 13/01/2020: Hội đồng tuyển dụng gửi hồ sơ đề nghị thỏa thuận phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức về cơ quan chủ quản;

- Từ ngày 03/02/2020: Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký kết hợp đồng làm việc./.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                     (Đã ký)

- Ban Giám hiệu;                                                                                      Nguyễn Lê Đình Hải

- Các bộ phận của trường;  

-  Lưu: VT.