Tập tin đính kèm:
Download this file (Bang ket qua sat hach tuyen dung 2020.pdf)Bang ket qua sat hach tuyen dung 2020.pdf442 kB

Chi tiết theo danh sách đính kèm.