Tập tin đính kèm:
Download this file (danh sach trieu tap bo sung.pdf)danh sach trieu tap bo sung.pdf355 kB

 

THÔNG BÁO

Triệu tập bổ sung thí sinh tham dự vòng 2-xét tuyển viên chức

của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ năm 2020

 
  

 

Căn cứ buổi họp ngày 17/6/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trường năm 2020 về việc kiểm tra phiếu dự tuyển, xét duyệt bổ sung hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo:

1. Danh sách bổ sung đủ điều kiện xét tuyển vòng 2:

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Trường và trên website www.nguyentruongto.edu.vn.

2. Thời gian và địa điểm tham dự vòng 2 (kiểm tra, sát hạch)

Thực hành bài giảng (các vị trí tuyển dụng ngạch giảng viên): Bài giảng phải được thiết kế bằng phần mềm Powerpoint.

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 01/7/2020.

- Địa điểm: Phòng học chuyên môn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, địa chỉ 02 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM.

Lưu ý:

- Đề nghị thí sinh có mặt tại địa điểm xét tuyển trước 15 phút để làm thủ tục trước khi kiểm tra, sát hạch. Thí sinh không có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định thì không được dự kiểm tra, sát hạch.

- Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu danh sách.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo đến các thí sinh để biết và chủ động thực hiện./.

                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG

                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                              Nguyễn Lê Đình Hải