TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Điểm thi Lớp C19CK1
Lịch công tác tuần từ 12/4 đến 17/4/2021
Điểm thi Lớp C19CK1
Điểm thi Lớp C19CK1
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

15/3/2021

Sáng

 

 

Chiều

+ 7h15: Chào cờ.

+ 8h00: Họp Đảng ủy.

+ 8h45: Họp giao ban.

Sân trường

Phòng C3

Phòng C3

Thứ Ba

16/3/2021

Sáng

 

Chiều

+ 15h00: Bí thư Đoàn TN họp với B Đoàn khối về chương trình tập huấn cán bộ Đoàn.

Trường TCN

Tôn Đức Thắng

Thứ Tư

17/3/2021

Sáng

 

Chiều

  

Thứ Năm

18/3/2021

Sáng

 

Chiều

  

Thứ Sáu

19/3/2021

Sáng

 

Chiều

+ 8h00: Bí thư Đoàn TN tập huấn kỹ năng truyền thông MXH.

Hội trường Bảo tàng HCM

Thứ Bảy

20/3/2021

Sáng

 

Chiều