TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 18/10 đến 23/10/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 11/10 đến 16/10/2021
Lịch công tác tuần từ ngày 04/10 đến 09/10/2021
LỊCH SINH HOẠT HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 ĐỢT 1- NGÀY 15-9-2021
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

18/10/2021

Sáng

Chiều

  

Thứ Ba

19/10/2021

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

20/10/2021

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

21/10/2021

Sáng  

Chiều

 

+ 14h00: Họp giao ban (mời BGH, Trưởng/Phó trưởng phụ trách bộ phận dự họp).

 

Trực tuyến

Thứ Sáu

22/10/2021

Sáng

Chiều

 

+ 15h00: BGH làm việc với Quản lý Quỹ tài trợ cho ASSIST (mời thầy Long - Trưởng Khoa Điện - Lạnh ĐHKK cùng dự).

 

Trực tuyến

Thứ Bảy

23/10/2021

Sáng

Chiều