TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến 11/12/2021
Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Lịch thi tốt nghiệp C19, CLT20 và các khóa trước
Học bổng HK1 năm học 2020-2011

TBSV- Căn cứ Công văn số 28221/SLĐTBXH-GDNN, ngày 22 tháng 8 năm 2021 về chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021-2022 của trường.

- Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo công tác tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 như sau: