TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Báo cáo tự đánh giá năm 2020
Báo cáo tự đánh giá năm 2020
Báo cáo tự đánh giá năm 2020
Lịch công tác tuần từ 19/10 đến 24/10/2020

TBSVCăn cứ Kế hoạch số 377/KH-CĐKTNTT ngày 12-10-2020 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021, Lễ Tốt nghiệp khối C18, T18 và CLT19 và các khóa trước.

Thông báo Thi tốt nghiệp lần 1, C18, CLT19, T18, 2019-2020

TBSV

Kỳ thi tốt nghiệp lần 1, năm học 2019-2020, khối lớp C18, T18, CLT19 sẽ tiến hành từ ngày 14/9 đến 19/9/2020. Đề nghị học sinh, sinh viên theo dõi lịch ôn tập để tham dự đầy đủ, đạt kết quả cao nhất.

Xem