TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
LỊCH SINH HOẠT HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 ĐỢT 1- NGÀY 15-9-2021
THÔNG BÁO Về công tác tổ chức dạy và học năm học 2021-2022
Nộp hồ sơ Online Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
Lịch công tác tuần từ 31/5 đến 05/6/2021

 

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2021-2022

Xem theo Khoa Liên kết xem TKB Ngày áp dụng

TKB khóa Tuyển sinh 2021

Xem TKB  27/9/2021 (từ tuần 5)

TKB khóa Tuyển sinh năm 2021

( Riêng từng bậc: Trung cấp, Cao đẳng, CĐ liên thông)

Bậc Trung cấpxem TKB

Bậc CĐ xem TKB

Bậc CĐ Liên thông xem TKB

27/9/2021 (từ tuần 5) 

Cơ khí

(Có thay đổi từ tuần 4)

Xem TKB

06/9/2021 (từ tuần 2)

Công nghệ thông tin

( Có bổ sung môn từ tuần 3)

Xem TKB

06/9/2021 (từ tuần 2)

Kinh tế 

(Có hoán đổi môn lớp T20KT1 )

Xem TKB 

06/9/2021 (từ tuần 2)

Điện tử - TĐHXem TKB06/9/2021 (từ tuần 2)

Điện lạnh - ĐHKK

( Có thay đổi)

Xem TKB 06/9/2021 (từ tuần 2)
 TKB CÁC KHOAXem TKB chung06/9/2021 (từ tuần 2)