TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến 11/12/2021
Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Lịch thi tốt nghiệp C19, CLT20 và các khóa trước
Học bổng HK1 năm học 2020-2011

 

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2021-2022

Xem theo Khoa Liên kết xem TKB Ngày áp dụng

Cơ khí

(Có thay đối từ tuần 20, ngày 10/01/2022)

Xem TKB

06/9/2021 (từ tuần 2)

Công nghệ thông tin

( Có thay đổi môn từ tuần 17)

Xem TKB

06/9/2021 (từ tuần 2)

Kinh tế 

(Có thay đổi từ tuần 17)

 

 

Xem TKB

06/9/2021 (từ tuần 2)

Điện tử - TĐH

( có thay đổi từ tuần 21, 17/01/2022)

Xem TKB06/9/2021 (từ tuần 2)

Điện lạnh - ĐHKK

( Có bổ sung môn từ tuần 17)

Xem TKB06/9/2021 (từ tuần 2)
 TKB CÁC KHOAXem TKB chung06/9/2021 (từ tuần 2)