TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ 10/5 đến 15/5/2021
Thông báo về phòng chống dịch Covid-19 và triển khai các hoạt động dạy - học ..
Lịch công tác tuần từ ngày 04/5 đến 08/5/2021
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2021

 

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2020-2021

Xem theo Khoa Liên kết xem TKB Ngày áp dụng
Cơ khí

Xem TKB) (Mới-có bổ sung

01/3/2021 (từ tuần 29)

Công nghệ thông tin

Xem TKB

01/3/2021 (từ tuần 29)

Kinh tế

Xem TKB (Mới-có bổ sung)

01/3/2021 (từ tuần 29)

Điện tử - TĐHXem TKB (Mới-có bổ sung)01/3/2021 (từ tuần 29)
Điện lạnh - ĐHKKXem TKB (Mới - có bổ sung)01/3/2021 (từ tuần 29) 
 Tổng hợp các lớp, các khoa TPHCMXem TKB chung01/3/2021 (từ tuần 29)