TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến 11/12/2021
Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Lịch thi tốt nghiệp C19, CLT20 và các khóa trước
Học bổng HK1 năm học 2020-2011

..

Điểm thi lớp C19CK1:

 

STT

Môn học

Học kỳ

Thi lần 1

Thi lần 2

01 Giáo dục Chính trịHK106/01/2020 
02  Pháp luậtHK1  23/10/2019 
03  Tin họcHK1 18/10/2019  
04 Tiếng AnhHK205/08/2020 
05 Giáo dục thể chất 07/08/2020  
06 Giáo dục quốc phòng và an ninh 30/01/2021  
07 Vẽ kỹ thuậtHK112/12/201905/06/2020
08 Bảo vệ môi trường - An toàn lao độngHK111/10/2019 
09 Sức bền vật liệuHK128/10/2019 
10 Auto CAD HK223/06/2020  
11 Dung sai - Đo lường kỹ thuậtHK2 29/06/2020  
12 Vật liệu cơ khí 04/08/2020 18/08/2020 
13 Nguyên lý - Chi tiết máy 23/06/2020  
14 Nguội cơ bảnHK120/10/2019 
15 Tiện cơ bảnHK118/12/201907/04/2020
16 Nguyên lý cắt 20/06/2020  
17 Gia công lỗ trên máy tiện 19/11/2019  
18 Tiện nâng cao 10/07/2020  
19 Phay cơ bản 14/07/2020  
20 Đồ gá   
21 Công nghệ chế tạo máy   
22 Tiện ren   
23 Phay định hình   
24 Phay bánh răng   
25 Thực hành hàn   
26 Tiện CNC cơ bản   
27 Phay CNC cơ bản   
28 Vẽ thiết kế trên máy tính   
29 CNC nâng cao   
30 Thực hành mài   
31 Thực tập tốt nghiệp   

 

..

..

Điểm thi lớp C19CK1

 

STT

Môn học

Học kỳ

Thi lần 1

Thi lần 2

 01 Giáo dục Chính trịHK1 06/01/2020 
 02 Pháp luật   
03 Tin học   
04 Tiếng Anh   
05 Giáo dục thể chất   
06 Giáo dục quốc phòng và an ninh   
07 Vẽ kỹ thuật   
08 Bảo vệ môi trường - An toàn lao động   
09 Sức bền vật liệu   
10 Auto CAD   
11 Dung sai - Đo lường kỹ thuật   
12 Vật liệu cơ khí   
13 Nguyên lý - Chi tiết máy   
14 Nguội cơ bản   
15 Tiện cơ bản   
16 Nguyên lý cắt   
17 Gia công lỗ trên máy tiện   
18 Tiện nâng cao   
19 Phay cơ bản   
20 Đồ gá   
21 Công nghệ chế tạo máy   
22 Tiện ren   
23 Phay định hình   
24 Phay bánh răng   
25 Thực hành hàn   
26 Tiện CNC cơ bản   
27 Phay CNC cơ bản   
28 Vẽ thiết kế trên máy tính   
29 CNC nâng cao   
30 Thực hành mài   
31 Thực tập tốt nghiệp   

 

..

Khoa Điên tử-Tự động hóa_Điểm thi học kỳ 1/2019-2020

 

--> HỌC KỲ 1/NĂM HỌC 2019-2020: 

LớpMôn họcNgày đăng
BẬC CAO ĐẲNG:
C17ĐT 
 
C18ĐT 
 
C18MT  
BẬC TRUNG CẤP:
T18MT 
 
T19ĐT1 Giáo dục chính trị
03/09/2019 
" Tin học03/09/2019

 

 --> MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ: 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
BẬC CAO ĐẲNG:
C17ĐT 
  
C18ĐT 
  
C18MT   
BẬC TRUNG CẤP:
T18MT 
  
T19ĐT1 
  

Khoa Kinh tế_Kết quả thi học kỳ 1/2019-2020

Diemthi clipart 1

--> HỌC KỲ 1/NĂM HỌC 2019-2020: 

LớpMôn họcNgày đăng
BẬC CAO ĐẲNG:
C17KT 
 
C18LG 
 
BẬC TRUNG CẤP:
T18KT 
 
T18KT1 
 
T18KT2 
 
T19KT1  Giáo dục chính trị
03/09/2019

 

 --> MÔN HỌC LỆCH TIẾN ĐỘ: 

LớpMôn thi Học kỳ Ngày đăng
BẬC CAO ĐẲNG:
C17KT 
  
C18LG 
  
BẬC TRUNG CẤP:
T18KT 
  
T18KT1 
  
T18KT2 
  
T19KT1