TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Hội thi Học sinh giỏi nghề - lần thứ 12
Thông báo và lịch thi tốt nghiệp lần 1 Lớp T18ĐL1, T18KT1 (Đồng Xoài)
Lịch thi tốt nghiệp lần 1 Lớp T18KT2 (Trà Vinh)
Lịch công tác tuần từ 21/9 đến 26/9/2020

Thông báo Thi tốt nghiệp lần 1, C18, CLT19, T18, 2019-2020

TBSV

Kỳ thi tốt nghiệp lần 1, năm học 2019-2020, khối lớp C18, T18, CLT19 sẽ tiến hành từ ngày 14/9 đến 19/9/2020. Đề nghị học sinh, sinh viên theo dõi lịch ôn tập để tham dự đầy đủ, đạt kết quả cao nhất.

Xem

TBSV compressedCăn cứ Thông báo số 118/TB-CĐKTNTT ngày 05-5-2020 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về các hoạt động của trường trong thời gian làm việc, giảng dạy, học tập và phòng chống dịch bệnh Corona (nCov).

TBSV2Căn cứ công văn số 1556/UBND-VX, ngya2 28-4-2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giao dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.