TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ 31/5 đến 05/6/2021
Lịch công tác tuần từ 31/5 đến 05/6/2021
Lịch công tác tuần từ 24/5 đến 29/5/2021
Thông báo tạm ngưng các hoạt động giảng dạy - học trực tiếp

Intro YootNhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ cho việc phát triển nghề nghiệp sau khi học tập tại trường. Nhà trường phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo YOOT tổ chức sự kiện “Nghệ thuật chinh phục nhà tuyển dụng”.

Để sự kiện được diễn ra đạt hiệu quả tốt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo:

In tro tbCăn cứ công văn số 505/UBND-VX, ngày 14-02-2021 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.