TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Điểm thi Lớp C19CK1
Lịch công tác tuần từ 12/4 đến 17/4/2021
Điểm thi Lớp C19CK1
Điểm thi Lớp C19CK1

Intro YootNhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ cho việc phát triển nghề nghiệp sau khi học tập tại trường. Nhà trường phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo YOOT tổ chức sự kiện “Nghệ thuật chinh phục nhà tuyển dụng”.

Để sự kiện được diễn ra đạt hiệu quả tốt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo:

In tro tbCăn cứ công văn số 505/UBND-VX, ngày 14-02-2021 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TBSVThực hiện chỉ đạo của BGH nhà trường, Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên thông báo:

       Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên tổ chức làm thẻ học sinh-sinh viên cho các khối lớp Khóa 2020-2022 tại trường cụ thể như sau:

       1. Thời gian chụp ảnh làm thẻ:

          - Buổi sáng: 8g45 - 9g15 từ ngày 05-11-2020 đến 12-11-2020