TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 06/12 đến 11/12/2021
Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Lịch thi tốt nghiệp C19, CLT20 và các khóa trước
Học bổng HK1 năm học 2020-2011
KHOA ĐIỆN - LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Địa chỉ: số 2 Mai Thị Lưu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39.105.742

Cơ cấu tổ chức.

tochuc

Chức năng và nhiệm vụ của khoa.

Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và HS, SV thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

b.Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Tổ chức đào tạo các các ngành Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, ngành Điện công nghiệp theo các bậc ngắn hạn, Trung cấp, Cao đẳng và Cao đẳng liên thông.

- Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan đảm bảo tính thống nhất.

- Xây dựng và thực hiện các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy.

- Tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi.

-Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn.

d. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo; tổ chức, hỗ trợ cho giảng viên thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn.

e. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Trường.

f. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn.

Một số hình ảnh hoạt động học tập của học sinh-sinh viên của khoa:

DSC00040 1

DSC00043 1DSC00044 1