TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
Thông báo v/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Lịch thi tốt nghiệp C19, CLT20 và các khóa trước
Học bổng HK1 năm học 2020-2011
Thông báo kỳ thi tốt nghiệp các lớp khối C19, T19, CLT20 và các khóa trước

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

- Chi bộ 1: gồm các đồng chí:

1- Trần Thanh Sơn

2- Lê Châu Lâm

3- Nguyễn Văn Thái

4- Nguyễn Phú Hữu, Bí thư

5- Trịnh Thị Mai Trinh

 

- Chi bộ 2: gồm các đồng chí:

1- Lê Thanh Dũng

2- Huỳnh Văn Dinh

3- Đoàn Thành Phúc

4- Hoàng Ngọc Kim Anh, Bí thư

5- Nguyễn Văn Quyền

6- Nguyễn Văn Mão

- Chi bộ 3: gồm các đồng chí:

1- Đoàn Thanh Long

2- Huỳnh Minh Tâm

3- Nguyễn Phú Trọng Hoan, Bí thư

4- Dương Quốc Hùng

5- Ngô Tân Khai

6- Trương Quốc Bình

7- Đặng Thị Ngọc

Chi bộ 4: gồm các đồng chí:

1- Nguyễn Lê Đình Hải

2- Lê Thị Thanh Thủy, Bí thư

3- Võ Thị Mỹ Thúy

4- Trần Thị Thùy Dương

5- Lê Hải Toàn

- Chi bộ 5: gồm các đồng chí:

1- Lê Thị Kim Huệ, Bí thư

2- Lê Thị Na

3- Lê Thị Mỹ Hương

4- Nguyễn Duy Hoài Nhân 

5- Phan Thanh Nam