BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020
Tập tin đính kèm:
Download this file (Quy chế HS-SV.docx)Quy chế HS-SV.docx

Căn cứ Quy chế HS - SV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13-8-2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế HS - SV trong các cơ sở dạy nghề chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-BLĐTB-XH ngày 24-12-2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUY CHẾ HỌC SINH - SINH VIÊN


Điều 48.  Quyền và nghĩa vụ của học sinh - sinh viên (HS - SV)

1.Quyền của HS - SV:

HS - SV các bậc đang học tập tại trường có các quyền sau:

a) Được sử dụng các trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ theo quy định của trường.

b) Trong thời gian học tập, HS - SV hệ chính quy được hưởng quyền lợi vật chất và tinh thần theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước như: tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, được cấp học bổng chính thức nếu đạt yêu cầu quy định. HS - SV thuộc diện chính sách xã hội được xét miễn giảm các khoản đóng góp, được xét trợ cấp khó khăn nếu trường có điều kiện. HS - SV đạt loại giỏi, ngoài học bổng chính thức còn có thể được hưởng các loại học bổng khuyến khích tài năng khác do các tổ chức, các cá nhân tài trợ và quỹ tự có của trường.

c) HS - SV được trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến HS - SV; được đề đạt nguyện vọng đến Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến cá nhân và tập thể HS - SV như: học tập, môi trường đào tạo, các mặt trong đời sống tinh thần.

d) HS - SV được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

e) HS - SV được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường.

f) Khi tốt nghiệp, HS - SV được trường cấp bằng tốt nghiệp theo các hệ, bậc học, nếu có nguyện vọng được trường tạo điều kiện học chuyển tiếp ở các cấp, bậc học cao hơn theo quy chế tuyển sinh hiện hành của các cấp, bậc học. HS - SV được trường giúp đỡ giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp.

g) HS - SV được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

h) HS - SV được xin chuyển trường, thôi học hoặc nghỉ học có thời hạn theo quy định tại quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra. HS - SV do điều kiện hoàn cảnh gia đình hoặc bản thân không tiếp tục học tập được thì làm đơn xin thôi học đồng thời phải có ý kiến của PHHS hoặc người giám hộ. Trong trường hợp này cho phép được bảo lưu kết quả học tập nếu HS - SV có nguyện vọng (thời gian bảo lưu là 1 năm).

Xem tiếp tại tập tin đính kèm