TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

Đăng nhập

3D

Misa

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 3 đến 04 tháng 4 năm 2020
Thông báo v/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên nhà trường
Tài liệu Thiết kế trang web - HTML 5
Tài liệu thiết kế trang web - JQuery

TBCăn cứ công văn số 888/UBND-VX, ngày 13-03-2020 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19.

In tro tbCăn cứ công văn số 544/UBND-VX, ngày 14-02-2020 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020.

Thông báo v/v Vận động Hiến máu nhân đạo

Theo tinh thần công văn số 03/BCD ngày 30/01/2020 của Ban Chỉ đạo vận

Động Hiến Máu Nhân Đao Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM;

Được sự chấp thuận và chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Quản tri và Đầu tư thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và Học sinh - Sinh viên các thông tin về đợt vận động hiến máu nhân đạo, chi tiết xem tại đây

In tro tbCăn cứ công văn số 396/UBND-VX, ngày 06-02-2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 16-02-2020.

In tro tbThực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31-01-2020 về việc tăng cường các biện phamsp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.