BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

TS Online

Đăng nhập

3D

Misa

TS2018

Tin cập nhật
Điểm thi_khoa CK_HK2_2018-2019
THÔNG BÁO V/v Tham gia lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 32 (từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)
Lịch công tác từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2019

Thong baoCăn cứ Công văn số 130/UBND, ngày 10-4-2019 của Ủy ban Nhân dân Phường Đa Kao về việc tổ chức lớp truyền thông Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV được trang bị kiến thức về Tiền hôn nhân, mất cân bằng Giới tính khi sinh. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo:

TBSVCăn cứ Thông báo số 372/TB-CĐKTNTT ngày 15-10-2018 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019, Lễ Tốt nghiệp khối C15, TN15 và TC16.