BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 16 (từ ngày 25/11 đến 01/12/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 15 (từ ngày 18/11 đến 24/11/2019)
THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà làm việc, phòng học, nhà xưởng thực tập, sản xuất, tài sản, máy móc thiết bị …) đáp ứng yêu cầu phát triển của trường;
- Lập dự án, tiếp nhận và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước;
- Thực hiện mua sắm theo qui định của Nhà nước, của trường và theo dõi, sử dụng hiệu quả tài sản phục vụ công tác, giảng dạy, nghiên cứu và học tập;
- Lập kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, biên soạn và chọn lựa giáo trình, thực hiện các mô hình học cụ đào tạo trong trường; xây dựng quy chế lao động nghiên cứu khoa học - công nghệ của trường;
- Quan hệ với doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch, nội dung và biện pháp thực hiện liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác;
- Tổ chức thực hiện điện, nước, vệ sinh công cộng, hội trường; phục vụ âm thanh, ánh sáng, điều kiện vật chất các buổi họp, lễ, hội của trường; chăm sóc cây xanh; các hoạt động sản xuất, dịch vụ; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; phòng chống bão lụt; y tế và các loại bảo hiểm; vệ sinh phòng bệnh;
- Thực hiện việc cung cấp vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, văn phòng phẩm và vật tư sửa chữa thường xuyên cho các bộ phận;
- Quản lý và kiểm kê tài sản theo qui định; báo cáo hiện trạng tài sản khi có yêu cầu;
- Thường trực các hội đồng: Khoa học - Công nghệ; biên soạn và lựa chọn giáo trình; quản lý nhà đất; đấu thầu công trình xây dựng; phòng chống cháy nổ; phòng chống bão lụt;
- Tham mưu Hiệu trưởng ký các loại văn bản liên quan nhiệm vụ;
- Xử lý các văn bản có liên quan và lưu trữ hồ sơ công việc;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Ban Lãnh đạo:

- Trưởng phòng: Lê Thanh Dũng

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ích