Tên nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở (hoặc tương đương)

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 7

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Sơ cấp nghề.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một số công việc của nghề điện lạnh-điều hòa không khí; có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

   1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Nắm được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các  thiết bị điện, lạnh; của hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng.

- Nắm được phương pháp vận hành bảo dưỡng lắp đặt sửa chữa, kiểm tra thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng.

- Sử dụng thành thạo  các thiết bị nghề một cách an toàn; biết sơ cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra

2. Thái độ nghề nghiệp:

- Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

3. Cơ hội việc làm:

            Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm ở các doanh nghiệp sản xuất, phụ trách sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng phần điện lạnh-điều hòa không khí của hệ thống điện lạnh-điều hòa không khí trong cơ sở, xưỡng sản xuất, hoặc tự tạo việc làm hay tiếp tục học lên trình độ cao hơn.