BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

Các bậc đào tạo

TS Online

Đăng nhập

TS2018

Tin cập nhật
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 39 (từ ngày 10/06 đến 16/06/2019)

 

Tên nghề: Kỹ thuật pha chế Cocktail

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở (hoặc tương đương)

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 8

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp nghề.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

-  Kiến thức về các loại cocktail, các loại nước giải khát.

-  Có kỹ năng pha chế được các loại cocktail, các loại nước giải khát. Phong cách quản lý và tiếp khách ở các quầy bar.

2. Thái độ nghề nghiệp:

- Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi hoàn thành chương trình khóa học có khả năng tìm việc làm ở các quầy bar, quầy rượu của các khách sạn, các nhà hàng…