BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc thực hiện Nội qui - Quy chế nhà trường năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Ngành, nghề đào tạo: HÀN

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Trung cấp hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

1. Kiến thức
- Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành các thiết bị, công nghệ hàn như: SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG; các khuyết tật của mối hàn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục;
- Tính toán được chế độ hàn hợp lý;
- Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (ISO);
- Giải thích được quy trình hàn, áp dụng vào thực tế sản xuất.
2. Kỹ năng
- Thiết lập được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật; sử dụng được các thiết bị  cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;
- Thực hiện được các kết cấu hàn với những vị trí khác nhau theo yêu cầu;
- Vận hành, điều chỉnh được thông số thiết bị hàn; chọn được chế độ hàn hợp lý cho các công nghệ hàn SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG;
- Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn SMAW, MAG/MIG, TIG;
- Sửa chữa,  khắc phục được các mối hàn bị sai hỏng;
- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
3. Vị trí và khả năng công tác
- Có khả năng thực hiện các hoạt động chuyên môn về hàn;
- Tham gia điều hành, quản lý các hoạt động liên quan về hàn tại các công ty, doanh nghiệp trong nước hoặc tu nghiệp sinh nước ngoài.

Ngành, nghề đào tạo: CẮT GỌT KIM LOẠI

Thời gian đào tạo: 02 năm.

Tốt nghiệp được cấp bằng: Trung cấp hệ chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

1. Kiến thức
- Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp, độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công; 
- Nhận biết được các loại vật liệu cơ khí thông dụng và các phương pháp xử lý nhiệt; nguyên lý hoạt động, công dụng của động cơ điện, một số loại khí cụ điện đơn giản;
- Nắm vững quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy công cụ thông dụng (tiện, phay, bào, …) và sử dụng, bảo quản các loại dụng cụ đo;
- Hiểu được các phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ; các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục; quy trình vận hành, gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện, phay CNC).
2. Kỹ năng
- Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp; 
- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay, các loại dụng cụ đo; 
- Vận hành được các loại máy công cụ thông dụng, máy công cụ điều khiển số (tiện, phay CNC); gia công các loại chi tiết máy từ cơ bản đến phức tạp, đạt yêu cầu kỹ thuật và thời gian quy định; 
- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và chi tiết gia công; chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản;
- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
3. Vị trí và khả năng công tác
- Trực tiếp gia công trên các máy công cụ phổ biến và máy công cụ CNC;
- Tham gia điều hành, quản lý hoặc tu nghiệp sinh tại các công ty, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài có liên quan đến ngành cơ khí.

Ngành, nghề đào tạo: CẮT GỌT KIM LOẠI

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành.

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, tốt nghiệp trung cấp.

1. Kiến thức
- Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;
- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo; phân tích được nguyên tắc và trình tự thiết kế những bộ truyền động căn bản, thông dụng trong ngành cơ khí; phân tích được công dụng, nguyên lý hoạt động của những hệ thống điều khiển tự động bằng điện, khí nén, thủy lực trong máy công cụ;
- Phân tích được quy trình gia công cơ, quy trình vận hành, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt, nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công tiện, phay CNC.
2. Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay, các loại dụng cụ đo, các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và phức tạp đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Lập được chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được các máy tiện, phay CNC để gia công các loại chi tiết máy đạt cấp chính xác, độ nhám theo yêu cầu kỹ thuật;
- Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất phân xưởng, tổ kỹ thuật…
3. Vị trí và khả năng công tác
Trực tiếp gia công trên các máy công cụ và máy tiện, phay CNC; làm việc tại bộ phận kỹ thuật trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí; tại các nhà máy sản xuất có liên quan đến ngành cơ khí.