BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 06 (từ ngày 16/9 đến 22/9/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 9 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 05 (từ ngày 09/9 đến 15/9/2019)
THÔNG BÁO Về việc Chào cờ vào sáng Thứ Hai

- Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo kết quả điểm thực hành bài giảng và điểm phỏng vấn của ứng viên tham gia xét tuyển (xem file đính kèm).

- Thông tin cần trao đổi, liên hệ Hội đồng xét tuyển qua phòng Tổ chức - Hành chính Trường.