BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)

- Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo kết quả điểm thực hành bài giảng và điểm phỏng vấn của ứng viên tham gia xét tuyển (xem file đính kèm).

- Thông tin cần trao đổi, liên hệ Hội đồng xét tuyển qua phòng Tổ chức - Hành chính Trường.