BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)

1. Danh sách đủ điều kiện xét tuyển:

Những thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tuyển kèm theo Thông báo này được tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 do Trường tổ chức (Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Trường và trên website www.nguyentruongto.edu.vn).

2. Thời gian và địa điểm tập trung:

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 21/8/2018.

- Địa điểm: Phòng C3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

02 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

Thí sinh có mặt để nghe phổ biến nội dung ôn tập và chính sách, chế độ.

3. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch:

a) Phỏng vấn:

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 05/9/2018

- Địa điểm: Phòng C3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, địa chỉ 02 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

b) Thực hành bài giảng:

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 05/9/2018

- Địa điểm: Phòng học chuyên môn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, địa chỉ 02 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

Lưu ý:

- Đề nghị thí sinh có mặt tại địa điểm xét tuyển trước 15 phút để làm thủ tục trước khi kiểm tra, sát hạch. Thí sinh không có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định thì không được dự kiểm tra, sát hạch.

- Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu danh sách.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo đến các thí sinh để biết và chủ động thực hiện./.

ds du dk 2018