BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 18 (từ ngày 09/12 đến 15/12/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 12 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 17 (từ ngày 02/12 đến 08/12/2019)
Lịch công tác từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

25/11/2019

Sáng

 

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần.

+ 10h30: Hội ý BGH

+ 14h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/c Huệ, đ/c Hoan, đ/cThủy)

Sân trường

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Ba

26/11/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

27/11/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng tiếp đoàn khảo sát của Sở Xây dựng về quyết toán dự án (mời Anh Dũng cùng dự và các đơn vị tư vấn)Phòng HT

Thứ Năm

28/11/2019

Sáng

Chiều

 

+ 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh (mời các thành viên hội đồng)

 

Phòng HT

Thứ Sáu

29/11/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

30/11/2019

Sáng

.Chiều