BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 18 (từ ngày 09/12 đến 15/12/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 12 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 17 (từ ngày 02/12 đến 08/12/2019)
Lịch công tác từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

18/11/2019

Sáng

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần.

+ 8h45: Họp giao ban

Sân trường

Phòng C3

Thứ Ba

19/11/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

20/11/2019

Sáng

Chiều

+ Toàn thể công chức, viên chức, người lao động trường dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11/2019 (theo thông báo)Sân trường

Thứ Năm

21/11/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

22/11/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

23/11/2019

Sáng

.Chiều