Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020
Mẫu Đơn xin rút học phí
Mẫu Đơn xin thôi học
Thông báo v/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên nhà trường đến cuối tháng 02 năm 2020
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

23/9/2019

Sáng

Chiều

+ 7h15: Chào cờ đầu tuần

+ 8h45: Họp giao ban

Sân trường

P.C3

Thứ Ba

24/9/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00 : Hội ý BGH (mời Trưởng phòng Đào tạo, TP.TC-HC, TP-QT-ĐT, P.TP CTHSSV, TP. TSGTVL, Bí thư Đoàn TN).P.Hiệu trưởng

Thứ Tư

25/9/2019

Sáng

Chiều

+ 9h00: Ban Giám hiệu làm việc với P. CTHSSV và tổ bảo vệ.P.Hiệu trưởng

Thứ Năm

26/9/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

27/9/2019

Sáng

Chiều

+ 8h00: Hiệu trưởng họp BCH Sở Công Thương.

+ Đoàn công tác tham dự lễ khai giảng tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước

163 HBT

Tỉnh Bình Phước

Thứ Bảy

28/9/2019

Sáng

.Chiều