BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 06 (từ ngày 16/9 đến 22/9/2019)
Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 9 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 05 (từ ngày 09/9 đến 15/9/2019)
THÔNG BÁO Về việc Chào cờ vào sáng Thứ Hai
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

08/7/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần

Sân trường

Thứ Ba

09/7/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

10/7/2019

Sáng

Chiều

 

+ 14h00: Toàn thể đảng viên dự Sơ kết công tác đảng bộ Sở Công Thương.

 

163 HBT

Thứ Năm

11/7/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

12/7/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

13/7/2019

Sáng

.Chiều