BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi học kỳ_Tuần lễ 45 (từ ngày 22/07 đến 28/07/2019)
Lịch thi tốt nghiệp khối lớp CĐN, TCN khóa 2016-2019 và TC khóa 2017-2019 (từ 05/8/2019 đến 10/8/2019)
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

08/7/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần

Sân trường

Thứ Ba

09/7/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

10/7/2019

Sáng

Chiều

 

+ 14h00: Toàn thể đảng viên dự Sơ kết công tác đảng bộ Sở Công Thương.

 

163 HBT

Thứ Năm

11/7/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

12/7/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

13/7/2019

Sáng

.Chiều