TS Online
Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon
Tin cập nhật
THÔNG BÁO V/v Học sinh sinh viên phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19
Lịch thi học kỳ tuần 52 (từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020)
Lịch công tác tuần từ ngày 03 tháng 8 đến 08 tháng 8 năm 2020
Lịch công tác tuần từ ngày 27 tháng 7 đến 01 tháng 8 năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tham dự buổi báo cáo chuyên đề du học và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV Bậc cao đẳng đang học tập tại trường theo các chính sách ưu đãi, có cơ hội ...

Khen thưởng & Học bổng HK2 năm học 2018-2019

* Học sinh - Sinh viên có tên trongdanh sách Khen thưởng học sinh - sinh viên  học kỳ 2 năm học 2018-2019 nhận giấy khen và khen thưởng tại   Phòng ...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 12- năm 2020

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 12- năm 2020

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ...

NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

01/7/2019

Sáng

Chiều

+ 7h 15: Chào cờ đầu tuần

+14h00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/ Hoan, đ/c Huệ, đ/c Thủy)

Sân trường

Phòng HT  

Thứ Ba

02/7/2019

Sáng

 

Chiều

+ 8h30: Triệu tập thí sinh tham dự tuyển dụng viên chức năm 2019 (mời các thành viên Hội đồng tuyển dụng; Ban kiểm tra, sát hạch; Các tiểu ban sát hạch thực hiện việc phỏng vấn và sát hạch theo kế hoạch đã thông báo)Phòng C3

Thứ Tư

03/7/2019

Sáng

Chiều

+ 8h30: Hiệu trưởng họp BCH ĐU Sở Công Thương.

+ 14h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Đào tạo (mời anh Thanh Sơn cùng dự).

+ 15h00: Họp HĐ xét sáng kiến năm 2019 (mời Ô.Dũng, Ô. Kim Anh).

163 HBT

Phòng HT  

Phòng HT  

Thứ Năm

04/7/2019

Sáng

 

Chiều

+ 9h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng khoa Cơ khí, Phó trưởng khoa Kinh tế về mở ngành mới (mời anh Thanh Sơn, TP. Đào Tạo, TP. Quản trị - Đầu tư cùng dự).Phòng HT  

Thứ Sáu

05/7/2019

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

06/7/2019

Sáng

.Chiều